Tesis Güvenliği Komitesi
10 Ocak 2022

Tesis Güvenliği Komitesi

Görev Amacı:

Sağlık hizmeti veren kuruluşun amaçlarına ulaşabilmesi için, artan sağlık ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına olanak sağlayacak, gerekli kaliteli çalışma ortamı ile fiziki ve işlevsel düzenlemelerin planlanması, uygulanması ve yönetimine yönelik tüm çalışmaların koordine edilmesidir.

TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR, YETKİLER

 

Komite üç ayda bir toplanacaktır.

Tesis güvenliği komitesinin görev, yetki ve sorumlulukları

  1. Komitenin görev alanları;

ØBina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi

ØHastane alt yapı güvenliğinin sağlanması

ØKurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması

ØAcil durum ve afet yönetimi çalışmaları

ØAtık yönetimi çalışmaları

ØTıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması

ØTehlikeli maddelerin yönetim