Eğitim Komitesi
10 Ocak 2022

Eğitim Komitesi

Görev Amacı:

Hastanemizde verilmesi gereken planlı plansız hizmet içi eğitimlerin iş ve işlemlerini yürütmek.

TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR,YETKİLER

 

  1. Hastane misyonu, vizyonu, değerleri ve hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapar.
  2. Eğitim komitesi 3 ayda bir toplanır
  3. Komite kararları,karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
  4. Yıllık olarak eğitim planı hazırlanır.
  5. Eğitim planı Personelin eğitim ihtiyacına, SKS’ye ve Verimlilik değerlendirme Rehberine uyumlu olarak hazırlanır.
  6. Plana dahil edilecek eğitimlerle ilgili son kararı verir.
  7. Dışardan alınacak eğitimlerin satın alınması için istemde bulunur.
  8. Eğitim planlanan tarihte yapılmazsa yeni bir tarih belirler ilgili personele bildirilir.
  9. Yeni işe başlayan ve bölüm değişikliği yapılan personele genel ve bölüm uyum eğitimi yapılıp yapılmadığını sorgular ve Genel uyum eğitim sorumlusu ve bölüm kalite sorumlusundan ilgili kişiye ait kayıt formları ister muhafazasını sağlar.