Klinik İyileştirme Komitesi
10 Ocak 2022

Klinik İyileştirme Komitesi

Görev Amacı:

Türkiye Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Sistemi çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamaları izlemek, değerlendirmek, ve koordine etmek .

TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR, YETKİLER

  1. Sağlık kuruluşunda gerçekleştirilen klinik kalite çalışmalarının Bakanlıkça yayınlanan ‘’Klinik Kalite

    Ölçme ve Değerlendirme Rehberleri’ ’doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlamak.

  2. Sağlık olgusu bazında izlenen tüm klinik kalite göstergeleri ile ilgili veri kalitesini değerlendirmek,

    veri kalitesi ile ilgili gerekli düzeltici önleyici faaliyetleri belirlemek ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

  3. Klinik Kalite Göstergeleri ile ilgili Bakanlık tarafından gönderilen geri bildirim raporlarını ve HBYS’den elde edilen sonuçları karşılaştırarak gösterge bazında analizler yapmak.
  4. Gösterge bazında hedeflere ulaşma düzeyini değerlendirmek, hedefe ulaşmak için gerekli faaliyetleri planlamak.
  5. Gösterge bazında belirlenen iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
  6. Kuruluşta izlenen her sağlık olgusu ile ilgili sonuçlar, yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilmesi gereken iyileştirme faaliyetleri hakkında üçer aylık periyotlarda rapor oluşturmak.