Sosyal Hizmet Birimi
10 Ocak 2022

TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİ

 Sosyal Hizmet Mesleğinin Genel Tanımı
     Sosyal hizmet, bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun iyilik halini artırmak için sosyal değişime, insan ilişkilerinde sorun çözmeye, güçlenmeye ve özgürleşmeye katkı sağlayan bir meslektir. Sosyal hizmet, insan davranışı ve sosyal sistem teorilerinden yararlanarak, insanların çevreleriyle etkileşim kurdukları noktalara müdahale eder. Sosyal hizmette insan hakları ilkeleri ve sosyal adalet temeldir.

Tıbbi Sosyal Hizmet
      Sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan tüm hastaların tedavi sürecinde yaşadıkları psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunların zamanında çözümlenmesi amacıyla tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının standardize edilerek bu kapsamda Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 16.02.2011 tarih ve 7465 sayı ile “Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi“ yayınlanmıştır. Bu yönerge kapsamında hastanelerde tıbbi sosyal hizmet birimleri yönergeye uygun olarak yapılandırılmış ve hizmet vermeye başlamıştır.

Tıbbi Sosyal Hizmetin Amacı
     Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamalarını ifade etmektedir.
         
Sosyal Hizmet Müracaatçı Grupları
Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar
Engelli hastalar
Yaşlı, dul ve yetim hastalar
Yoksul hastalar
Sağlık güvencesiz hastalar
Aile içi şiddet mağdurları
İntihar girişiminde bulunan hastalar
İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar
İnsan ticareti mağduru hastalar
Mülteci ve sığınmacı hastalar
Kronik bakım hastaları
Psiko-sosyal desteğe ihtiyacı olan hastalar
Alkol ve madde bağımlısı hastalar
Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar
İl dışından gelen hasta ve yakınları
Hastalığa ve tedavi sürecine uyumda zorlanan hastalar

Tıbbi Sosyal Hizmet Birim Bilgileri
Tıbbi sosyal hizmet birimi fatih merkez binada poliklinikler girişinde yer almakta olup birimde üç sosyal çalışmacı ve bir birim memuru görev yapmaktadır.