İstatistik Birimi
10 Ocak 2022

İSTATİSTİK BİRİMİ

Birim Görev Tanımı: 

Yataklı Tedavi Kurumları Mevzuatı doğrultusunda Hastanemizin verdiği hizmetleri toplamak, kontrol ederek düzenleyerek istatistiksel olarak değerlendirmek, standardize ederek üst makamlarla gerekli yazışmaları yapmak, Hastanemiz hakkında sayısal verileri sunmaktır. 

Günlük Gönderilen Veriler

     1.      TSİM  üzerinden Akut Barsak Enfeksiyonları Günlük Sürveyans Formu

2.      Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Formu

3.      Zehirlenme Bildirim Vakaları Formu

4.      Perinatal ve Bebek Ölümleri Bilgi Formu

5.      Parazit Hastalıkları Bildirim Formu

6.      Yazışmalar (İstatistiki veri istenen)

      7.  Ölüm Belgesi


Haftalık Gönderilen Veriler

1.Mevsimlik Tarım İşçileri Müracaat Sayısı Bildirimi

Aylık Gönderilen Veriler

1.     Klinik Bilgi Formu

·         Form 7A (Klinikler)

·         Form 7B (Acil Servis)

·         Form 7C (Yoğun Bakım)

2.     Endikasyon Çalışmaları Formu

3.     ASKOM Sevkleri

4.     Ketem Dışı Yapılan İşlemler Bilgi Formu

5.     Kalıtsal Kan Hastalıkları Bildirim Formu

6.     Ana Çocuk Sağlığı Program Çalışmaları Formu (Form:103)

·         ORS Formu

·         Pnömoni Tedavisi gören yaş grupları formu

·         Neonatal Tarama Programı

7.     Hastane Doğumları Değerlendirme Formu

8.     Robson Kriterleri Formu (Sezaryen)

9.     Gebelere Demir Destek Programı Formu

10.  Gebelere D Vit Destek Programı Formu

11.  Anne Ölümleri Bildirim Formu

12.  Bebek Ölümleri Bildirim Formu

13.  Yenidoğan Sayısı Bildirimi

14.  Hepatit  B Aşısı Kayıt Formu

15.  Yenidoğan Neonatal Kan Alma Formu

16.  İntihar Girişimleri Geri Bildirim Formu

17.  HIV Test Sonuç Çizelgesi

18.  Kanser Tanı Sayısı Bildirimi

19.  Kanser Kayıt Bilgi Formu

20.  Oyuncak Yaralanmaları Vaka Bildirim Formu

21.  İltica-Sığınmacı Formu

22.  Yabancı Uyruklu Hastalar İçin Bildirim Formu

23.  Acil Servis-Yatan Hasta-Ayaktan Hasta Anket Sonuçları Değerlendirme

24.  İndikatör

25.  TSİM (Yeni Hastane Bilgi Formları)

·         Yönetim

·         Bina Bilgileri

·         Bilişim Hizmetleri

·         Verilen Hizmetler

·         Acil Hizmetleri

·         Ameliyathane ve Doğum Hizmetleri

·         Personel Bilgileri

·         Laboratuar Cihaz/Test Sayıları

·         Görüntüleme Cihazları/Test Sayıları

·         Diğer Tıbbi Cihazlar/Test Sayıları

·         Kan Hizmetleri Birimi

·         Anadal Poliklinik/Klinik Verileri

·         Yandal Poliklinik/Klinik Verileri

·         Yoğun Bakım Verileri

·         Sağlık Turizmi verileri

3 Aylık Gönderilen Veriler

1.     Hastane Doğumları Değerlendirme Formu

2.     Robson Kriterleri Formu (Sezaryen Gruplaması)

3.     İndikatör


6 Aylık Gönderilen Veriler

1.     Hastane Doğumları Değerlendirme Formu

2.     Robson Kriterleri Formu (Sezaryen Gruplaması)

3.     Diyaliz Hizmetleri 6 Aylık Bilgi Formu

4.     Mamografi Cihazları Detay Formu

5.     Çalışan Memnuniyet Anket Değerlendirme

6.     İşçi Sayısı Tespit Formu Verileri

Yıllık Gönderilen Veriler   


1.     Hastane Doğumları Değerlendirme Formu

2.     Robson Kriterleri Formu (Sezaryen Gruplaması)

3.     İşçi Sayısı Tespit Formu Verileri


İstatistik Şubesinin Çalışma Programı

1.     Hastanenin tıbbi istatistikleri ile ilgili bilgilerinin toplanmasını sağlamak.

2.     Tıbbi hizmetlerle ilgili toplanan sayısal verileri,  kontrol edip düzenleyerek resmi istatistikleri yapmak.

3.     Tüm resmi istatistikleri aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemler halinde hazırlamak.

4.     Birimle ilgili gerekli tüm kayıtları tutmak ve arşivlemek.

5.     Ölüm Belgelerinin, doğruluğunun kontrol ederek sisteme girişinin yapılması ve Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesi

6.     İstatistik birimine bildirilen bildirimi zorunlu hastalıkların gerekli kayıtlarını yaparak ivedi olarak bildirmek.

7.     Birimde karşılaşılan sorunları tespit ederek birim sorumlusuna iletmek.

8.     Hizmet içi eğitim çalışmalarına katılmak.

9.     Sağlık Bakanlığı, Genel Sekreterlik, Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Kurumu ve diğer tıbbi birimlerin talepleri doğrultusunda istatistiksel araştırmalar ve yazışmalar yapmak.

10.  Çalışmaların düzenli yürütülmesi için diğer idari ve tıbbi birimlerle koordinasyonu sağlamak.

11.  Başhekimlikçe istenen istatistiki verileri hazırlamak